ดร.เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย และ ดร.จำลอง อนันตสุข นายกสมาคมช่างภาพผู้สื่อข่าวโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมกรรมการบริหาร ร่วมเป็นเจ้าภาพงานสวดพระอภิธรรม คุณแม่พรสุข พรประภา มารดา ดร.อารักษ์ พรประภา รองประธานกรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ที่วัดธาตุทอง ศาลา 6 เมิ่อวันที่ 24 มิ.ย ที่ผ่านมา