ดร.เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคม พร้อมกรรมการบริหาร และสมาชิก ร่วมกิจกรรมเชื่อมสัมพันธ์กับคณาจารย์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล นำโดย นายศิริชัย สมแสน รองอธิการบดี มทร.ภาคตะวันออก ที่ เกษตร บางพระ ชลบุรี