รายชื่อผู้ได้รับรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2559

นักกีฬาสมัครเล่นชายยอดเยี่ยม – เทวินทร์ หาญปราบ (เทควันโด)
นักกีฬาสมัครเล่นหญิงยอดเยี่ยม – สุกัญญา ศรีสุราช (ยกน้ำหนัก)
นักกีฬาอาชีพยอดเยี่ยม – ศรีสะเกษ นครหลวงโปรโมชั่น (มวยสากล)
นักมวยไทยยอดเยี่ยม – เพชรอู่ทอง อ.ขวัญเมือง
นักกีฬาเยาวชนชายยอดเยี่ยม – วรกันต์ ศรีนวลนัด (ฟันดาบ)
นักกีฬาเยาวชนหญิงยอดเยี่ยม – พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด)
ผู้ฝึกสอนกีฬายอดเยี่ยม – น.ต.หญิง อารีย์ วิรัฐถาวร (ยกน้ำหนัก)
สมาคมกีฬายอดเยี่ยม – สมาคมกีฬายกน้ำหนักแห่งประเทศไทย
ทีมกีฬายอดเยี่ยม – ทีมบ็อคเซีย (ทีมผสม) ชุดพาราลิมปิกเกมส์
นักกีฬาคนพิการชายยอดเยี่ยม – พงศกร แปยอ (วีลแชร์เรซซิ่ง)
นักกีฬาคนพิการหญิงยอดเยี่ยม – สุบิน ทิพย์มะณี (บ็อคเซีย)
รางวัลเอกชัย นพจินดา – ด.ช.กิติรัช พรหมสวัสดิ์

บุคลากรทรงคุณค่าในวงการกีฬา
คุณหญิงปัทมา ลีสวัสดิตระกูล, นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง, นายปริวัฒน์ วรรณกลาง, นายบุญชู เรืองกิจ, นายรุ่งโรจน์ บุณยทรัพยากร, พล.ต.อินทรัตน์ ยอดบางเตย, นายศุกรีย์ สุภาวรีกุล, นายอารักษ์ พรประภา, นายณัฐเดช วชิรรัตนวงศ์

รางวัลฮีโร่โอลิมปิก และพาราลิมปิก
– รางวัล “ฮีโร่โอลิมปิกเกมส์ 2016”
โสภิตา ธนสาร (ยกน้ำหนัก), สุกัญญา ศรีสุราช (ยกน้ำหนัก), พิมศิริ ศิริแก้ว (ยกน้ำหนัก), เทวินทร์ หาญปราบ (เทควันโด), สินธุ์เพชร กรวยทอง (ยกน้ำหนัก), พาณิภัค วงศ์พัฒนกิจ (เทควันโด)
– รางวัล “ฮีโร่พาราลิมปิกเกมส์ 2016”
พงศ์กร แปยอ, ประวัติ วะโฮรัมย์, วัชรพล วงษา, วรวุฒิ แสงอำภา, พัทธยา เทศทอง, สุบิน ทิพย์มะณี, สายชล คนเจน, เรวัตร์ ต๋านะ, สายสุนีย์ จ๊ะนะ, หาญฤชัย เนตศิริ, พรโชค ลาภเย็น, เฉลิมพล ตันบุตร, นวลจันทร์ พลศิลา, พิชญา คูรัตนศิริ, ยุทธจักร กลิ่นบานชื่น, รุ่งโรจน์ ไทยนิยม, อนุรักษ์ ลาววงษ์

นักกีฬาดีเด่นแห่งปีของสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย
สมาคมกีฬาแบดมินตัน – รัชนก อินทนนท์
สมาคมกีฬามวยสากล – เปี่ยมวิไล เล่าเปี่ยม
สมาคมกีฬากอล์ฟ – สดมภ์ แก้วกาญจนา
สมาคมกีฬาฟุตบอล – ชนาธิป สรงกระสินธ์
สมาคมกีฬาเปตอง – ธนากร สังข์แก้ว
สมาคมกีฬายิงเป้าบิน – สุธิยา จิวเฉลิมมิตร
สมาคมกีฬาเพาะกาย – วันชัย กาญจนพิมาย
สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีม – ณิชกานต์ จินุพันธุ์