ดร.เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย ร่วมงานแถลงข่าวโครงการ “ธนาคารกีฬาเทิดพระเกียรติ” ณ มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต วิทยาเขตร่มเกล้า เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคมนี้