ดร.เลอภพ โสรัตน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวกีฬาแห่งประเทศไทย รับรางวัลพระราชทานบุคคลดีเด่นแห่งชาติด้านบริหาร จากสมาคมสุขศึกษา พลศึกษา และสันทนาการ แห่งประเทศไทย